Tillbaka till Start

VIKTIGT MEDDELANDE

 

I enlighet med Storsirens beslut kommer från och med januari 2018 lägerkollegiets interna protokoll och nätanpassade protokoll att upphöra. 

För LK's möten kommer i fortsättningen endast en sorts protokoll att föras.  Dessa protokoll kommer bara att kunna läsas på Mälarborgens ordinarie hemsida, och då efter inloggning med det lösen som Orden tilldelat lägret Mälarborgen.

Eventuella frågor om den nya ordningen besvaras av vår webmaster, via mejl adress ingemar@axsson.se

Om du glömt användarnamn och lösen kan du få dessa till din mobiltelefon via SMS om du
sänder ett SMS till 070-756 12 18 eller mejlar ingemar@axsson.se

 


Upp till sidans början.


Webbansvarig: Ingemar Axelsson
Sidan ändrad: 
2018-05-27 .