Tillbaka till Start

Allmän Information om Lägret  nr 13 Mälarborgen

Kom i håg Ordens budskap, att:

Besöka de sjuka, hjälpa de nödställda, begrava de döda och uppfostra de föräldralösa

Vad är ett läger ?

Varje Odd Fellow-loge tillhör ett bestämt Läger. Lägret är en påbyggnad och ett komplement till Logen. Aldrig en konkurrent. Det är aldrig fråga om antingen Loge eller Läger utan om Loge och Läger.
I lägrets ges fördjupad kunskap om vad Orden avser med de tre Logebegreppen:
- Vänskap, Kärlek och Sanning - genom att komplettera dem med de tre Lägerbegreppen
- Tro, Hopp och Barmhärtighet - Loge och Läger är två grenar på samma stam.
Lägrets syfte är också att vidga brödragemenskapen utanför den egna Logen.