Tillbaka till Start

Valda
ämbetsmen
2019-2020

HP Christian Gräf  (B41)

IB Anders Lindberg  (B13)

ÖP Fredrik A Morin  (B65)

PF Henrik Ingmansson (B13)

RF Per Olsson (B65)

SkM Jonas Allerstrand  (B100)

IIB Lars-Erik Edholm  (B141)

F Johan Hagberg  (B65)

Utnämnda
ämbetsmen
2019-2020

Ämbete            Ordinarie            Ersättare

Org             Vakant                        Vakant

KM           Mikael Skytt (B100)  Christer Söderberg

YFP          Göran Svensson (B13)   Vakant

IFP            Rolf Lindberg  (B13)      Vakant

1:e LV       Hugo Westerlund (B13)  Vakant

2:e LV       Gunnar Laninge (B100)   Vakant

3:e LV       Ulf Westman (B41)          Vakant

4:e LV       Nils Gustavsson (B65)      Vakant

5:e LV       Mikael Magnusson (B45)  Vakant

1:e TV       Björn Olsson (B65)   Lars-Ove
                                                  Pehrsson (B153)

2:e TV       Leif Eriksson (B13)             Vakant